کار در ارتفاع بدون داربست

راپل کار
کار در ارتفاع تهران

نماشويی
شستشوی نمای ساختمان

پيچ و رولپلاک نما

نور پردازی نمای ساختمان
رنگ نمای ساختمان
كار هاي ساختماني

كار هاي ساختماني

نكات ايمني براي استفاده از نردبان:

· در بالا رفتن از نردبان از دست و پاي همگن استفاده كنيد و قانون سه نقطه اتكا را رعايت كنيد ( يك دست و دو پا يا دو دست و يك پا)

· زاويه بين پايه نردبان تا سطح افق ۷۵ درجه باشد ( طول پله تقسيم بر ۴ مي شود فاصله پاي پله تا تكيه گاه ).

· حداكثر فاصله بين پله هاي نردبان ۳۰ سانتي متر است.

· استفاده از نردبان روي سطح كاري و جايگاه داربست ممنوع است.

· نردبانها نبايد به نوك داربست متصل شوند بلكه بايد مقداري از محل اتصالات بالاتر قرار بگيرند.

· به ازاي هر ۱۰ متر افقي بايد يك مسير دسترسي ايجاد نمود.

· استفاده از هر نوع نردبان دست ساز غير مجاز مي باشد .

 

فاصله از خطوط برق:

۱- حذاقل فاصله داربست تا خطوط برق كمتر از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) بايد ا متر باشد.

۲- حداقل فاصله داربست تا خطوط برق از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) تا ۵۰ كيلو ولت بايد ۳ متر و براي ولتاژ بيش از ۵۰ كيلو ولت به ازاري هر كيلو ولت ۱ سانتيمتر به فاصله ۳ متري اضافه مي گردد.

 

نكات مهم :

۱- جنس بستهاي داربست نبايد از چدن باشد.

۲- جهت بر پا نمودن داربست بايد از مسئولين واحد مربوطه مجوز اخذ گردد.

۳- اتصالات و لوله هاي داربست در انبار مسقف نگهداري شده و در زمان خروج بازرسي كيفي شوند.

۴- ستونهاي فلزي گيره ها ، پيچ هاي مخصوص تنظيم پايه فلزي و پين هاي اتصال كه احتمالا مورد استفاده قرار مي گيرند بايد از جنس فولاد آبديده يا فشرده باشد.

۵- رنگ آميزي كليه قطعات داربست ممنوع است اما روكش هاي ضد زنگ مانعي ندارد.

۶- مسول بر پا كننده داربست بايد اطمينان حاصل كند كه داربست روي سطوح سفت بر پا شود و در صورت نرم بودن سطح از ورق فلزي ( sole plate ) استفاده گردد.

۷- جهت جلوگيري از حركت و تكان خوردن داربست از مهار مناسب استفاده شود.

۸- به شرايط مخاطره آميز اطراف محل داربست ( همچون كابل هاي برق ، ريزش ساختمان و…) مي بايست توجه نمود .

۹- از نوار هاي خطر نمي توان به جاي گاردريل استفاده كرد.

۱۰- نصب ساپورت هاي مورب در وسط داربست براي جلوگيري از بازي كردن داربست بسيار مهم است.

۱۱- در صورت احتمال سقوط اجسام بالا سر بايد از حفاظ بالا سر استفاده شود.

۱۲- تخته داربست بايد حداقل داراي سه تكيه گاه باشد.

۱۳- تخته هايي كه در ساختمان جايگاه به كار مي رود بايد داراي ضخامت مشابه باشند.

۱۴- در داربست بندي نبايد توليدات كارخانجات مختلف را با هم تركيب كنيد و جايگاه كاري نبايد از جنس هاي مختلف به صورت همزمان مثل چوب و فلز استفاده شود

۱۵- تا آنجا كه امكان دارد بار به طور يكنواخت روي داربست توزيع گردد.

۱۶- لوله داربست در زمان برپايي بايد از ميان متصل كننده(coupler) كاملا عبور كرده و حداقل به اندازه قطر لوله از آن بيرون بزند.

۱۷- هر سكو يا جايگاه كه بيش از ۲ متر بالاي زمين يا كف زمين قرار دارد بايد داراي تخته بندي نزديك به هم باشد كه هيچ نوع ابزار و مصالحي از لا به لاي آنها به پايين سقوط نكند.

۱۸- جايگاه هر داربست بايد دست كم يك متر پايين تر از انتهاي بالايي تير هاي عمودي قرار گيرد.

۱۹- جهت جلوگيري از حركت يا لغزش احتمالي داربست كه مي تواند باعث اختلال در حفظ تعادل و ثبات مجريان كار بر روي داربست شود ( بخصوص در داربستهاي با ارتفاع ۱۰ متر و بالاتر )بايد ستونهاي آن را به استراكجر مجاور داريست متصل و محكم نمود .

۲۰- در موقعي كه بواسطه بدي هوا و شرايط جوي احتمال وقوع خطر وجود داشته باشد ، بايستي كار بر روي داربست متوقف شود .

 

نكات ايمني و لوازم حفاظت فردي براي كار بر روي داربست:

 

· در ارتفاع حتما بايد از يراق ايمني استفاده شود زيرا:

 

يراق ايمني با كمك بند و تسمه هايي كه دارد فشار و ضربه وارده ناشي از سقوط را بين شانه ها ران و كمر توزيع مي كند بنابر اين ميزان آسيب ديدگي خيلي كمتر از زماني است كه از كمر بند ايمني استفاده مي شود. كمربند ايمني فشار وارده را فقط در ناحيه كمر توزيع مي كند كه احتمال قطع نخاع و آسيب ديدگي شديد شكمي وجود دارد.

· يراق ايمني را بايد به بالاترين نقطه ممكن مثل انتهاي باز اتصالات متصل كنيد.

· راه رفتن روي تير هايي كه سيستم حفاظتي ندارند ممنوع است اگر قصد حركت روي تير هاي حفاظت نشده را داريد به صورت نشسته حركت كنيد.

· از لوله هاي داربست جهت بالا رفتن استفاده نكنيد براي تردد روي داربست بايد از نردبان يا وسيله مناسب ديگر استفاده شود.

· براي كار در ارتفاع بايد ازكلاه ايمني بنددار استفاده شود.

· تكيه دادن به حصارها و نرده ها در موقع كار در ارتفاع غير مجاز است .

· از بكارگيري كاركناني كه داراي محدوديت هاي پزشكي نظير محدوديت كار در ارتفاع مي باشند ، خودداري شود .

· مجري كار موظف است براي جلوگيري از حوادث ناشي از سقوط از ارتفاع ، از كارگران داراي آموزش هاي نظري و عملي مخصوص استفاده نمايد .

در خصوص بازرسي و تعميرا ت داربست نكات ذيل را مي بايست مراعات نمود :

· بعد از شرايط نامناسب جوي بازرسي انجام گيرد.

· حداقل يك بار در هفته براي داربست ثابت يا داربستي كه جمع آوري نشده است .

· هيچ بخشي از داربست را نبايد پياده كرد و داربست را در حالتي گذاشت كه بتوان از بخش هاي باقيمانده استفاده كرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۱:۲۰ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]

هدف :

هدف ازتدوين اين مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروري جهت اجراء و احداث داربست ميباشد و مي بايست هنگام برپا نمودن داربست به اطلاعات تكميلي استاندارد هاي مربوطه مراجعه شود.

 

دامنه كاربرد:

دامنه فعاليت و استفاده از اين دستورالعمل در جهت احداث و برپايي داربست درواحدهاي در دست ساخت) پروژه اي )، تعميراتي و عملياتي بخش احيا در شركت فولاد خوزستان مي باشد.

 

تعاريف:

داربست: عبارتست از ساختار موقتي كه شامل يك يا چند جايگاه اجرايي ، اتصالات و تكيه گاه مي باشد كه در طي اجراي هر گونه عمليات از قبيل تعميرات ، نما سازي ، تميز كاري ، رنگ آميزي وساير كارهاي مشابه و بمنظور حفظ و نگهداري كاركنان يا مصالح و ابزار در ارتفاع مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

راهنماي داربست در بندهاي مختلف به شرح ذيل مي باشد:

 

جهت انجام كار در ارتفاع بيش از ۲ متر از سطح كار مي بايست از داربست استفاده شود.

 

نكات فني در نصب داربست:

۱- فاصله عمودي بين تيرهاي افقي نبايد از ۲ متر تجاوز كند.

۲- پهناي جايگاه كار نبايد از ۵۰سانتي متر كمتر باشد.

۳- فواصل بين پايه هاي عمودي نبايد از ۱٫۸ متر براي كارهاي سنگين و ۲٫۳ متر براي كارهاي سبك بيشتر باشد.

۴- تير هاي افقي بايد حداقل تا ۳ پايه عمودي ادامه داشته باشند و به طور مطمئن به هر پايه عمودي متصل گردند.

۵- ضخامت الوار مورد استفاده براي جايگاه كاري از ۵ سانتي متر كمتر نباشد.

۶- عرض هر كدام از الوارها از ۲۵سانتيمتر كمتر نباشد.

۷- الوارها نبايد داراي ترك و گره بوده ونيز تاب خورده و پوسيده باشند .

۸- نردهاي حفاظتي ( guard rails) يا گارد ريل ها با نامهاي مياني و بالايي در ارتفاع ۵۵ و ۱۱۰ سانتي متر بالاتر از سكوي كار ار لوله داربست نصب شوند. حفاظ بايد در انتها يا طول مسير پرتگاهها ايجاد شود.

۹- هر سكوي كار بايد حداقل ۲ تخته داشته باشد الوار مورد استفاده به اندازه ۳۰ سانتي متر از سطح تكيه گاه فاصله داشته باشد و با سيم هاي گالوانيزه به ضخامت ۳ ميليمتر محكم بسته شوند ( به دليل لنگر نكردن و ليز نخوردن از روي تخته )

۱۰- بين تخته هاي سكوي كاري نبايد بيش از ۵/۲ سانتي متر فاصله باشد . فاصله در صورتي قابل قبول است كه براي انجام كار به آن نياز داشته باشيم.

۱۱- داربست علاوه بر وزن خود توانايي تحمل ۴ برابر وزن مورد نظر را داشته باشد.

۱۲- لوله ها و بستهاي داربست بايد از نوع فولاد گالوانيزه با قطر بيروني ۳٫۴۸ ميليمتر و ضخامت بيروني ۴ ميليمتر باشند.

۱۳- جهت جلوگيري از سقوط ابزار ، وسايل و مصالح بايد لبه هاي پاگير يا قرنيز (لبه آستانه)در اطراف قسمت پايين سكو به ارتفاع حداقل ۳ سانتي متر نصب شود. اين كار را مي توان با استفاده از يك عدد لوله داربست انجام داد .

۱۴- پايه هاي شيبداري كه براي افزايش مقاومت و استحكام داربست مورد استفاده قرار مي گيرد در ارتفاع ۱به ۴ نصب شده باشد يعني به ازاي هر ۴ متر ارتفاع ا متر به عقب كشيده شود.

۱۵- لوله هاي داربست نبايد روي زمين قرار داده شوند بلكه از پدها يا ورق هاي فلزي زير داربست جهت استحكام داربست استفاده شود پدها يا ورق هاي فلزي زير داربست بايد در عرض ۵/۲۲ سانتي متر و ضخامت ۴ سانتي متر تهيه و استفاده شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۰:۲۲ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]

 يكي از نكات مهم در ايمني مراحل ساخت ساختمان ها داربست بندي است در زير به 70 نكته داربست بندي اشاره مي شود:

۱٫ پايه هاي عمودي داربست يا همان لوله هاي استاندارد نقش مهمي در استحكام داربست دارند كه حداكثر فاصله آنها از هم ۲ متر مي باشد .

۲٫ داربست خوب داربستي است كه شما تمامي پايه هاي استاندارد را در يك خط مستقيم مشاهده كنيد .

۳٫ بستهاي با زاويه قائم :براي اتصال لوله هاي داربست در حالت عمود بكار ميروند .حداكثر بار قابل قبول براي اين بستها ۳/۶ كيلو نيوتن مي باشد .

۴٫ لجر LEDGER لوله هاي افقي كه براي استوار ماندن لو له هاي عمودي براي تحمل بهتر بكار ميرود هم چنين براي جلوگيري از خم شدن لوله هاي افقي (ترانزوم )هم بكار مي رود .

۵٫ بست هاي PUT LOG COUPLER يا بست تخته براي اتصال ترانزوم ولجر بكار برده ميشود .

۶٫ حداقل بار ايمن براي اين بستها ۰/۵۳ كيلو نيوتن مي باشد .

۷٫ ترانزوم لوله استاندارد بيروني را به استاندارد دروني نصب ميكند اين لوله از عرض لجر عبور كرده ومحل كار را مي سازد .

۸٫ تخته داربست با طول كمتر از ۵/۱ متر حداقل به ۲ ميله ساپورت زيري نياز دارد ولي براي طولهاي بيشتر از ۵/۱ متر حداقل به ۳ ميله ساپورت نياز دارد .

۹٫ پين هاي اتصال JOINT PIN قطعه اي است كه براي اتصال دو لوله طولي به همديگر مورد استفاده قرار ميگيرد.

۱۰٫ لوله اتصال SLEEVE COUPLER براي اتصال دو لوله طولي به همديگر مورد استفاده قرار ميگيرد .كه به دو كلاس تقسيم بندي ميشود .

۱۱٫ كلاس اول :SWL ;1.5 KN

 1. كلاس دوم SWL;3 KN
 2. بريس BRACE يا همان لوله هاي مهاري كه به شكل ضربدري به داربست زده ميشوند تا مقاومت داربست بيشتر شود .

۱۴٫ بريس هاي بيروني FACED BRACE كه هر ۱۰ متر بسته ميشود .

۱۵٫ بريس هاي داخلي كه لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته ميشود .

۱۶٫ بستهاي مورد استفاده در بريس از نوع SLEEVE COUPLER مي باشند

۱۷٫ استفاده از بستهاي SPIGOT در بريس ها مورد تاييد نيست .

۱۸٫ بستهاي گردان براي استفاده در زاويه هاي مختلف از آنها استفاده ميشود داراي SWL 5.3 KN مي باشند.

۱۹٫ بستها عموما در دو نوع چدني وفرج هستند(از نظر جنس ) .

۲۰٫ بستها بايد بطور مرتب روغن كاري شده و در مخلوط مناسبي از گازوييل وروغن نگهداري شوند .

۲۱٫ بسته دو نوع هستند. ۲ پيچ و ۴ پيچ كه هر كدام به ثابت و گردون تقسيم بندي مشوند .

۲۲٫ پله ها بهترين وسيله براي دسترسي ايمن به بالاي سكو ميباشند .

۲۳٫ يه ازاي هر ۲ متر ارتفاع بين ۶-۷ پله در نظر گرفته ميشود .

۲۴٫ فاصله بين پله ها ۲۵-۳۰ سانتي متر بوده وعرض ورودي پله ها بين ۶۰-۱۲۰ سانتيمتر مي باشد

۲۵٫ در هر ۲ متر ارتفاع وادامه پله ها حتما يك پاگرد جهت رفع خستگي بايد در نظر گرفته شود .

۲۶٫ پله ها حداقل ۲۰ سانتيمتر بوده وداراي دستگيره وحفاظ پاگير مي باشند .

۲۷٫ پله ها مبادي ورودي داربست بوده وعلايم هشدار دهنده در آنجا جهت رويت همگان نصب ميشوند .

۲۸٫ در شيبهاي ملايم وبنا به ضرورت گاهي به جاي پله ها از سطح شيبدار استفاده ميشود .

۲۹٫ پله ها در سازه هاي دايمي بطور عمود بوده واز ارتفاع ۲ متر به بالا داراي پشت بند هستند .

۳۰٫ اگردر روي پله از تخته براي عبور مرور بهتر استفاده ميكنيد حتما آنرا باسيم محكم ببنديد .

۳۱٫ تخته هاي داربست روي سكو وپاگردها را پوشانده ودر دو انتها داراي لب بند يا تسمه فلزي هستند .

۳۲٫ عرض سكو از ۶۰-۱۵۰ سانتي متر بسته به نوع كار تغيير مي كند .

۳۳٫ دو طرف و وسط تخته ها بايد بر روي لوله هاي داربست TRANSOM قرار گيرد .

۳۴٫ طول اين تخته ها ۴متر مي باشد وبسته به ضخامت آنها از طول ۱ الي۵/۳ متر را پوشش مي دهند .

۳۵٫ عرض تخته ها از ۲۲٫۵-۲۵ سانتيمتر ميباشد .

۳۶٫ ضخامت تخته ها بسته به نوع استفاده از ۳۲-۶۳ ميليمتر مي باشد .

۳۷٫ در كنار سكوي كار قرنيز قرار گرفته واز افتادن اشياء جلوگيري ميكنند وبه آنها TOE BOARD گفته ميشود عرض تخته هاي قرنيز بين ۱۵-۲۵ سانتي متر مي باشد .

۳۸٫ فاصله بين تخته ها بر روي سكو نبايد بيش از ۲٫۵ سانتي متر شود .

۳۹٫ تخته ها در طول سكو براي اين كه پاگير نشوند بايد روبه روي هم باشند اما بنا به ضرورت بين ۲۵-۴۵ سانتي متر ميتوانند همديگر را پوشش دهند .

۴۰٫ يك سكوي مناسب مي بايست در هر متر مربع بين ۱۵۰ -۲۵۰ كيلوگرم وزن را تحمل نمايد .

۴۱٫ نردبان خطرناكترين قسمت يك داربست مي باشد .

۴۲٫ زاويه مناسب پايه هاي نردبان وزمين بين ۶۸-۷۵ در جه مي باشد .

۴۳٫ به ازاي هر ۴ متر ارتفاع ۱ متر پايه هاي نردبان به عقب كشيده ميشود .

۴۴٫ نردبان در اشكال مختلف ساخته وكاربرد هاي متفاوت دارند (درباره نردبان در يك صفحه ويژه كاملا توضيح ميدم )

۴۵٫ حتما قبل از كار ازتمام اجزاي نردبان بازرسي شود .براي كارهاي برقي حتما از نوع عايق آن استفاده شود .

 

۴۶٫ نردبان مورد استفاده در داربست فلزي بوده وبايد ۱ متر از محل كار بلند تر باشد .

۴۷٫ از نردبانهاي چوبي وكوتاه براي كار استفاده نكنيد .

۴۸٫ بالا وپايين نردبان را به جاي محكم ببنديد .

۴۹٫ موقع بالا وپايين رفتن حتما صورت شما روبه نردبان باشد .

۵۰٫ از هردو دست خود براي بالا رفتن استفاده نماييد .

۵۱٫ همراه داشتن ابزار در دست هنگام بالارفتن/پايين آمدن از نردبان ممنوع است.

۵۲٫ هرگز از لوله هاي داربست بالا وپايين نرويد .

۵۳٫ كمر كشها و حفاظ پاگير حتما نصب شود تا نفرات به ايمن بودن داربست مطمئن باشند .

۵۴٫ هرگز در كار داربست بندي دخالت نكنيد .

۵۵٫ پرتاب كردن هرگونه وسيله،ابزار و …از بالاي داربست به پايين ممنوع است .

۵۶٫ استفاده از قطعات معيوب ريالشكسته ،خميده وخراب در داربست ممنوع است .

۵۷٫ لوله هاي داربست از جنس فلز بوده وبسيار محكم ومقاوم مي باشند .

۵۸٫ قطر بيروني لوله ۴۸٫۳ ميليمتر است

۵۹٫ ضخامت اسمي ۴ ميليمتر

۶۰٫ استفاده از لوله هاي خم شده ،برش داده شده توسط حرارت ممنوع است .

۶۱٫ مراقب باشيد انتهاي لوله شكاف وبريدگي نداشته باشد .

۶۲٫ از اتصال لو له ها در حالتهاي افقي وعمودي داربست بوجود مي آيد .

۶۳٫ فاصله لو له هاي عمودي بين ۱٫۷-۲ متر مي باشد .

۶۴٫ فاصله طبقات عمودي بين ۲-۳ متر است.

۶۵٫ فاصله لوله هاي داربست در عرض سكو ۷- الي ۱۶۰ سانتي متر است .

۶۶٫ بسته به نوع كار واستفاده از داربست فاصله هاي عمودي وافقي تغيير ميكند .

۶۷٫ لوله هاي عمودي STANDARD OR POLE ميگويند .

۶۸٫ به لوله هاي افقي در طول داربست LEDGER گويند .

۶۹٫ به لو له هاي افقي در عرض داربست TRANSOM گويند.

۷۰٫ سكوهاي كار يا PLATFORM كه براي تردد نفرات وجابجايي بار استفاده ميشود بر اساس كاربرد آن به ۵ دسته (۶۰۰-۸۰۰-۱۰۵۰-۱۳۰۰-۱۵۰۰ ميليمتر )تقسيم ميشوند .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۷:۵۶ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]

 به طور كلي، تا هنگامي كه كارگر بر روي زمين ايستاده است، توانايي انجام كار تا يك ارتفاع محدود را دارد. براي ايجاد قابليت كار در ارتفاع، تجهيزات خاصي مورد نياز است. حال هرچه اين ارتفاع بيش تر باشد، بالتبع وسيله نيز بلندتر خواهد بود. گسترش روز افزون ساخت ساختمان هاي بلند، سبب شد كه انسان تمايل يابد تا از وسيله اي سبك و راحت براي اين منظور بهره برد. با اين حال، نكته قابل توجه براي كار در ارتفاع مسائلي از قبيل ايمني و سرعت كار است. در اين نوشتار مي كوشيم تا در ادامه انواع مختلف وسايل كار در ارتفاع را برايتان شرح دهيم. پس با ما همراه باشيد:

انواع داربست

داربست ها انواع گوناگوني داشته كه در بخش زير آن ها را براي شما شرح خواهيم داد:

داربست هاي چوبي

اين گونه داربست ها اغلب به صورت ثابت بوده و براي ساخت اين نوع داربست ها از گوب هاي گرد و يا نردبان هاي مخصوص استفاده مي گردد. به طور كلي هر گاه براي برپا كردن داربست، از تخته، خرك و پل موقت استفاده شود داربست ايجاد شده را داربست چوبي نامند.

در اشكال زير مي توانيد چند نوع داربست چوبي را مشاهده كنيد:

 

داربست فلزي

اين نوع داربست ها، از لوله هاي فولادي با قطر ۴۸٫۳ ميليمتر كه به آن ها اصطلاحا لوله ۵ سانتيمتري گفته مي شود تشكيل شده اند. اين لوله هاي داراي حداقل ضخامت ۴ ميليمتر بوده و به وسيله بست هاي مربوطه مونتاژ مي گردند. در شكل زير مي توانيد نمونه اي از آن را ملاحظه نماييد:

داربست هاي معلق

اين نوع داربست ها، در واقع داربست هايي هستند كه به ديوارهاي ساختمان تكيه داشته و در مكان هايي كه برپاسازي داربست از سطح زمين غير ممكن است، مورد استفاده قرار مي گيرند. اين نوع داربست ها از سطح ساختمان به صورت سكو بيرون زده و به همين جهت به آن ها داربست معلق يا سكوي پيش آمده گفته مي شود.

در شكل زير مي توانيد اين نوع داربست را ببينيد:

داربست پايه دار

اين نوع داربست، براي مواردي كه برپايي سريع داربست ضرورت داشته باشد، مفيد هستند. با اين حال اين نوع داربست نيز نبايستي بيش از سه رديف داشته باشند. علاوه بر آن ارتفاع سكوي كار در بالاي سطح زمين يا طبقه اي كه داربست پايه دار روي آن قرار مي گيرد نيز نبايستي از ۴٫۵ متر تجاوز نمايد.

در اين داربست مي بايست پايه ها را كاملا ثابت نگاه داشته و مهار نمود. به علاوه به جهت بالا رفتن و پايين آمدن از نردبان استفاده مي شود. در شكل زير مي توانيد اين نوع داربست را مشاهده بفرماييد:داربست پايه دار

برپاسازي داربست

داربست ها همانند هر تجهيزات ساختماني، انواع مختلفي داشته و هر كدام نيز كاربري مخصوص خود را دارا مي باشند. در حقيقت داربست ها از اجزاي مختلفي تشكيل شده اند كه پيش از برپاسازي آن ها، بايستي با اين اجرا آشنايي كامل داشت. در ادامه به معرفي اجزاي داربست ها خواهيم پرداخت.

اجزاي داربست ها

۱- ستون داربست

ستون داربست عبارت است از لوله قائمي كه تكيه گاه عمودي داربست را تشكيل مي دهد. اين لوله در واقع منتقل كننده بار داربست به زمين بوده و مي بايست آن را به صورت قائم يا كمي متمايل به ساختمان نصب نمود. معمولا طول اين لوله حدود ۶ متر بوده و به منظور اضافه كردن طول آنها از بست هاي برشي استفاده مي كنند. در شكل زير، لوله ستون داربست مشاهده مي گردد:

 

۲- لوله هاي سرتاسري افقي

لوله هاي افقي، داربست را به صورت طولي مهار مي كنند. به همين جهت اين لوله ها به عنوان ايجادكننده تكيه گاهي به صورت لوله هاي زيرتخته اي و دستگاه هاي افقي داربست عمل مي نمايند. همان گونه كه از نام اين لوله پيداست، اين لوله ها مي بايست عمود بر ستون داربست نصب نمود. در شكل زير اين لوله مشاهده مي گردد:

۳- لوله هاي زيرتخته اي

لوله هاي افقي، لوله هايي هستند كه در ميان لوله هاي افقي سراسري و ديوار ساختمان نصب مي گدند. اين لوله ها به عنوان تكيه گاه تخته هاي سكو عمل مي نمايند. در شكل زير مي توانيد نمونه اي از لوله هاي زيرتخته اي را مشاهده نماييد:

۴- شمع مايل

شمع مايل لوله اي است كه بر روي زمين و يا ساختمان مجاور قرار مي گيرد. در شكل زير مي توانيد نوعي شمع مايل را ببينيد:

۵- لوله هاي مهار

اين لوله ها، در حقيقت لوله هايي هستند كه به صورت قطري در داربست نصب شده و از حركت داربست جلوگيري مي كنند. در شكل زير مهار قطري نشان داده شده است:

۶- قيد ديواره درگاهي

قيد ديواره درگاهي، لوله اي است كه در ميان دو سطح يكپارچه همانند لغازهاي درگاهي با ديواره هاي پنجره گوه كوبي مي شود. در نتيجه داربست به ساختمان مهار خواهد شد. در شكل زير مي توانيد تصوير قيد ديواره درگاهي را به صورت شماتيك ببينيد:

۷- قيد

قيد داربست، در حقيقت همان لوله اي است كه داربست را به قيد ديواره درگاهي با يك مهار محكم ديگر متصل مي نمايد. در شكل زير مي توانيد قيد داربست را به صورت شماتيك ملاحظه فرماييد:

۸- دستك هاي افقي داربست (لوله هاي عرضي)

لوله اي كه در داربست در ميان دو لوله افقي سرتاسري نصب مي گردد را به نام دستك هاي افقي داربست مي شناسند. شكل آن همانند شكل زير است:

۹- ميله شكاف دار اتصال

ميله شكاف دار اتصال به منظور اتصال دو لوله به يكديگر استفاده مي شود. با اين حال اين نوع اتصال داخلي بوده و نسبت به بست بوشي استفاده وسيع تري دارد.در شكل زير مي توانيد اين ميله را مشاهده فرماييد:

ميله شكاف دار اتصال

۱۰- پايه مهار

پايه مهار وسيله اي است كه به منظور محكم نمودن قيد ديوار درگاهي در ميان دو لغاز مورد استفاده قرار مي گيرد. در شكل زير مي توانيد اين پايه را مشاهده نماييد:

۱۱- اتصالات جهت پل زير سقف و غيره

اتصالي كه به بخش انتهايي يا همان بالايي لوله هاي عمودي داربست نصب مي گردد، وظيفه محم كردن داربست به پل هاي زير سقف را دارد. در شكل زير مي توانيد اين اتصال را مشاهده نماييد:

۱۲- بست پله اي داربست و صفحه پله

به جهت ايجاد پله داربست، ايجاد پلكان و هم چنين پاگرد در بدنه داربست و در نهايت كاهش خطر حوادث و دسترسي آسان تر، در كل ارتفاع پله ها را نصب مي نمايند.

اشكال زير به ترتيب بست پله، بست و صفحه پله را نشان مي دهند:

۱۳- پل

پل عبارت است از لوله اي افقي كه بر روي لوله هاي زير تخته اي محل يك پنجره تكيه دارد. پل ها خود تكيه گاه لوله هاي زيرتخته اي مياني را فراهم مي سازند. در شكل زير يك پل را مشاهده مي كنيد:

۱۴- بست راست گوشه

بست راست گوشه يا قائمه، نوعي از بست بود كه ستون يك داربست را به لوله افقي سرتاسري داربست متصل مي نمايد. در شكل زير مي تونيد شماتيك اين نوع بست را ملاحظه فرماييد:

۱۵- بست لوله زير تخته اي

اين نوع بست ها، اتصالي غير باربر بوده كه به جهت متصل ساختن لوله زيرتخته اي يا دستك افقي داربست به لوله افقي سرتاسري استفاده مي گردند. اين نوع بست را مي توانيد در شكل زير مشاهده فرماييد:


بست لوله زير تخته اي

۱۶- بست گردان

بستي است كه دو لوله را تحت زاويه مورد نظر به هم وصل مي كند. از اين بست براي اتصال يك مهار به ستون يا لوله افقي سرتاسري داربست استفاده مي شود. شما مي توانيد در شكل زير شماتيك يك بست گردان را مشاهده نماييد:

۱۷- بست بوشي

اين نوع بست، اتصال دهنده اي است كه سر لوله ها و در داخل آن ها قرار مي گيرد. در نتيجه دو لوله سر به سر به يكديگر متصل مي شوند. در تصوير زير مي توانيد بست بوشي را مشاهده كنيد:

۱۸- بست خاردار

از بست خاردار به منظور اتصال دادن لوله هاي دو تكه استفاده مي گردد. در شكل زير مي توانيد اين نوع بست را مشاهده نماييد.

۱۹- مهار انتهايي

مهارهاي انتهايي بست هايي هستند كه به بخش انتهايي لوله ها بسته شده و مي توانيد آن ها را در شكل زير مشاهده فرماييد:

۲۰- صفحه زيرستون

صفحه زيرستون همان گونه كه از نام آن پيدا است، صفحه اي است كه در زير ستون قرار گرفته و سطح اتكاي آن حداقل ۰٫۲۲۵ متر مربع مي باشد. علاوه بر اين صفحه، صفحات ديگري نيز با پايه قابل تنظيم وجود دارند. در شكل زير مي توانيد نمونه اي از اين صفحه را مشاهده فرماييد:

۲۱- پايه قابل تنظيم

پايه قابل تنظيم، به جداره داخلي پايين داربست اتصال يافته و به وسيله آن ارتفاع پايه داربست تنظيم مي گردد. در شكل زير مي توانيد شماتيك كلي يك پايه قابل تنظيم را مشاهده كنيد:

۲۲- توپي هاي پلاستيكي

توپي هاي پلاستيكي، قطعاتي پلاستيكي هستند كه شكل قارچي داشته و در انتهاي لوله هاي داربست قرار داده مي شوند. اين امر سبب مي شود كه افرادي كه با سر لوله ها برخورد مي كنند محافظت گردند.

نكات اجرايي برپايي داربست ها

اجراي داربست امري بسيار مهم بوده و مي بايست توسط افراد باتجربه صورت گيرد. اكثر نكاتي كه مي بايست در مورد داربست ها رعايت شوند، مربوط به دو مورد پايداري و ايمني هستند. در بخش زير برخي از اين نكات را براي شما شرح مي دهيم:

الف) ستون هاي داربست مي بايست روي يك پايه محكم و ترجيحا روي صفحات زيرستون واقع گردند. به همين جهت هرگز نبايست از آجرهاي آزاد و يا لايي استفاده نمود. در شكل زير مي توانيد اين مورد را ببينيد:

ب) فاصله در ميان لوله هاي زيرتخته اي به ضخامت تخته هاي مورد استفاده بستگي دارد.

ج) تخته هاي سكوي داربست مي بايست به حالت كيپ با يكديگر به صورت مسدود چيده شوند. هم چنين ميزان هم پوشاني انتهاي تخته هاي سكو روي لوله زير تخته اي، نبايستي از چهاربرابر ضخامت آن ها بيشتر باشد. در شكل بالا اين مورد نيز مشاهده مي گردد.

د) حداقل ميزان پهنا براي سكو تنها براي ايستادن در حود ۰٫۶۲۵ متر بوده و اين ميزان براي قرار داردن مصالح ۰٫۸۵ متر در نظر گرفته مي شود.

ه) روي تمامي سكوها با ارتفاع بيش از دو متر، مي بايست از تخته پنجه استفاده نمود. عمق اين تخته ها بايد در بالاي سطح فوقاني سكو حداقل ۲۰۰ ميليمتر باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۷:۱۰ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]

 4- نكات ايمني

از موارد مهم در داربست‌بندي اينست كه داربست بايستي توسط فرد ماهر و مجرب برپا و مرتب بازديد شود. همچنين از لوازم وتجهيزات مناسب براي كار استفاده شود. در نگهداري از بست‌ها، لوله‌ها، رابط‌ها و ... بايد دقت كافي مبذول شود. هيچ قطعه‌اي از داربست نبايد از بالا به پايين پرتاب شود. تمامي بست‌ها و گيره‌ها براي دوام بيشتر بهتر است در يك ظرف محتوي روغن و گازوييل نگهداري شوند. از بكار بردن قطعات معيوب، شكسته وخم شده بايد بشدت پرهيز شود. در هنگام كار بايستي داربست بند از آچار مناسب رينگي براي كار استفاده نمايد.

استفاده از لوازم حفاظت فردي نظير كفش ايمني، كلاه، دستكش، لباس كار راحت (نه گشاد ونه تنگ)، كمربند ايمني ضروري است.

قبل از شروع كار تمامي افرادي كه با داربست كار مي‌كنند (داربست بند و ...) بايد در كلاس‌هاي آموزشي شركت نمايند و پس از گذراندن كلاس و قبولي در آزمون تئوري و عملي مجاز هستند كه كار خود را شروع نمايند.

 براي افراد داربست بند كارت مخصوص صادر مي‌شود كه نشان مي‌دهد اين افراد دوره مربوطه را گذرانده و با رعايت كامل ايمني مجاز بكار هستند. از بكار گيري افرادي كه از ارتفاع مي‌ترسند و تجربه و دانش كافي را ندارند خودداري كنيد.

كاركنان بايد در مورد خطرات داربست وچگونگي محافظت و كنترل خطرات آموزش‌هاي لازم را فرا گيرند.

 

آموزش بايد شامل موارد زير باشد:

 

 • ماهيت الكتريسته، سقوط  و خطر سقوط اجسام
 • چگونگي حفاظت در برابر برق گرفتگي و محافظت در برابر سقوط
 • چگونگي استفاده از داربست

 

اين آموزش‌ها بايستي به صورت مداوم تكرار گردد. آموزش كاركنان بايد شامل برپاكردن، اوراق كردن، حركت دادن، به كارگيري، بازسازي، نگهداري و بازرسي داربست براي تشخيص خطرات و روش‌هاي اصلاحي آن باشد.

 

 قبل از هر چيز فرد بايد نحوه استفاده درست از كمربند ايمني را فرا گيرد. در ارتفاع 2 متر به بالا بايد از كمربند ايمني safety harness استفاده كرد.

استفاده از safety belt منسوخ شده زيرا در هنگام سقوط افراد ضربه شديدي به كمر وارد مي‌كند كه مي‌تواند موجب آسيب شديد به نخاع و كمر شود. استفاده ازfull body harness توصيه مي‌شود چون از چند جهت بدن را در برمي‌گيرد (ران پا، كمر، سينه وشانه) و فشار وارده به بدن در چند نقطه پخش مي‌شود كه اين خود از شدت عوارض مي‌كاهد.

 

ازاضافه كردن به سر طول طناب كمربند خودداري كنيد. در جايي كه طول طناب كم مي‌باشد مي‌توانيد از يك تسمه سالم استفاده كنيد. از طناب‌هاي نجات قرقره‌اي كه متحرك هستند و همراه كاربر جابجا مي‌شوند نيز مي‌توان استفاده نمود.

  

قبل از شروع كار بايد تمامي قسمت‌هاي كمربند شامل سگگ، كارابين تسمه‌ها و ساير ضمايم بررسي شود تا مشكلي نداشته باشد. از آلوده كردن كمربند به رنگ، روغن و ضربه شديد و كشيدن آن خودداري كنيد. در ناحيه ران پا كمربند بايستي بدرستي و محكم قرارگيرد كه در هنگام سقوط كمترين ضربه به بدن بويژه ناحيه بين دو ران وارد آيد. فاصله مناسب بين جناغ سينه و كمربند بايد به اندازه يك كف دست باز ‌باشد. در بالاي سازه‌هاي فلزي بهتر آن است كه كمربند را به طـناب نجات ببنديد و يا جاي محكم ديگر. در جاهايي كه امكان استفاده از طناب نجات وجود ندارد در داخل سبد حمل نفر man basket كمربند خود را به قلاب جرثقيل ببنديد.

 

5- مهمترين خطرات

سقوط از ارتفاع : زماني كه فرد از داربست بالا يا پايين مي‌رود و يا در مكان‌هايي كه حفاظ مناسب نصب نشده است، براي جلوگيري از سقوط افراد بايد از سيستم (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM) استفاده شود. حفاظ‌ها و موانع ايمنيTop rail/Mid rail/Guard rail  دستگيره و نرده‌هاي بالايي و مياني حتما بايد نصب شوند.

 

گاردريل‌ها در طرف باز و در دو انتهاي داربست بايد نصب گردند. در صورتي كه فاصله سكو از كار بيش از 14 اينچ باشد علاوه بر گاردريل بايد از كمربند ايمني نيز استفاده شود. Top rails  در فاصله يك متري از سكو نصب مي‌شود. Midrails  بين سكو و Top rails  نصب مي‌گردند. Toeboards   روي لبه داربست به ارتفاع 15 سانتيمتر نصب مي‌گردد.

 

- برخورد سر با اشياء:

براي پيشگيري از اين خطر از كلاه‌هاي ايمني به همراه چانه بند استفاده شود. در بالاي محل كار تور ايمني SAFETY NET  نصب شود. از قرنيز TOE-BOARD براي لبه‌هاي محل كار استفاده كنيد.

 

- خطر برق گرفتگي :

هنگام كار در ارتفاع و بالاي داربست مراقب تجهيزات و خطوط انتقال برق باشيد و حتما فاصله ايمن را رعايت كنيد زيرا ممكن است باعث ايجاد حوادث مهلك شود.  

 

- ريزش داربست:

براي پيشگيري از خطر ريزش و سقوط داربست حتما از متريال مناسب استفاده نماييد. مهار Brace را بكار ببريد و لوله‌هاي داربست را محكم و خوب ببنديد. محل استقرار داربست بايد سفت و محكم باشد. داربست بايد به سازه اصلي (ساختمان، استراكچر و..) بسته شود.

 

- عدم تخته پوشي:

در بكار بردن متريال داربست كوتاهي نكنيد. كاملا سطح محل كار را با تخته مناسب بپوشانيد.                                       

                                                 

 6- داربست‌هاي معلق (Suspended scaffold)

 • قبل از نصب، از محل كار بازديد كنيد وبر اساس ميزان بار وارده تجهيزات و وسايل لازم را براي كار آماده نماييد.

 

 • حتما از افراد ماهر و باصلاحيت براي اين كار استفاده نماييد.

 

 • از محكم بودن محل اتصال كابل‌ها به ويژه محل اتصال كابل به داربست مطمئن شويد.

 

 • كابل بكار رفته در اين داربست‌ها حداقل بايد 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

 

 • تمهيدات لازم براي جلوگيري از پيچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود.

 

 • از تجمع بار و وسايل بي‌مورد روي داربست خودداري كنيد.

 

 • استفاده از سيستم PFAS  براي جلوگيري از خطر سقوط افراد الزاميست.

 

 • مطمئن شويد كه تمامي تجهيزات برقي، كابل‌هاي برق و الكتروموتورها سالم بوده و به سيم ارت مجهز باشند.

 

 • از قرار دادن مواد آتش‌گير و قابل اشتعال مانند بنزين روي داربست معلق خودداري كنيد.

 

 • براي افزايش دامنه دسترسي در هنگام كار روي بشكه، چهار پايه، جعبه و ... نايستيد.

 

 • وزنه‌هاي تعادلي داربست معلق بايستي بيشتر از ماكزيمم وزن داربست باشد.

 

 • كابل‌ها و سيم‌هاي مهاري داربست معلق را به جاي محكمي مانند ستون اصلي ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودكش و... جدا خودداري كنيد.

 

 • ترمز ايمني داربست معلق را هميشه قبل از كار بازديد كنيد.

 

 • سيستم PFAS بايد به طناب نجات LIFE LINE)) بسته شود نه به داربست معلق !!

 

7- داربست متحرك Moving scaffold:

 • هنگام جابجايي داربست‌هاي متحرك افراد نبايد روي داربست باشند.

 

 • از صحت و درستي چرخ‌ها و ترمز داربست مطمئن شويد.

 

 • سطحي كه داربست روي آن جابجا مي‌شود صاف، محكم و عاري از برآمدگي و فرورفتگي باشد.

 

 • جك‌هاي تعادلي OUT RIGGERS)) چرخ دار بايد در طرفين داربست تعبيه شده باشند.

 

 • از قسمت پايين داربست هل دهيد.

8- موارد مهم در داربست‌بندي

 • پايه‌هاي عمودي داربست يا همان لوله‌هاي استاندارد نقش مهمي در استحكام داربست دارند كه حداكثر فاصله آنها از هم معمولا 2 متر مي‌باشد.

 

 • داربست خوب داربستي است كه شما تمامي پايه‌هاي استاندارد آن را در يك خط مستقيم مشاهده  كنيد.

 

 • بست‌هاي با زاويه قائم، براي اتصال لوله‌هاي داربست در حالت عمود بكار مي‌روند. اكثر بار قابل قبول براي اين بست‌ها 3/6 كيلو نيوتن مي‌باشد.

 

 • لدجرLEDGER) ) لوله‌هاي افقي هستند كه براي استوار ماندن لوله‌هاي عمودي براي تحمل بهتر بكار مي‌رود؛ همچنين براي جلوگيري از خم شدن لوله‌هاي افقي (ترانزوم) هم بكار مي‌رود.

 

 • بست‌هاي PUT LOG COUPLER  يا بست تخته براي اتصال ترانزوم و لجر بكار برده مي‌شوند.

 

 • حداقل بار ايمن براي اين بست‌ها 0/53  كيلو نيوتن مي‌باشد.

 

 • ترانزوم، لوله استاندارد بيروني را به استاندارد دروني نصب مي‌كند. اين لوله از عرض لجر عبور كرده و محل كار را مي‌سازد.

 

 • تخته داربست با طول كمتر از 5/1 متر حداقل به 2 ميله ساپورت زيري نياز دارد ولي براي طول‌هاي بيشتراز 5/1 متر حداقل به 3 ميله ساپورت نياز دارد.

 

 • پين اتصال (JOINT PIN)  قطعه‌اي است كه براي اتصال دو لوله طولي به همديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 • لوله اتصال SLEEVE COUPLER) ) براي اتصال دو لوله طولي به همديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 • بريس BRACE) ) يا همان لوله‌هاي مهاري به شكل ضربدري به داربست زده مي‌شوند تا مقاومت داربست بيشتر شود.

 

 • بريس‌هاي بيروني FACED BRACE) ) در هر10 متر بسته مي‌شوند.

 

 • بريس‌هاي داخلي به لجر و در فاصله استانداردها بسته مي‌شود.

 

 • بست‌هاي مورد استفاده در بريس از نوع SLEEVE COUPLER  مي‌باشند.

 

 • استفاده از بست‌هاي SPIGOT  در بريس‌ها مورد تاييد نيست.

 

 • بست‌هاي گردان براي استفاده در زاويه‌هاي مختلف استفاده مي‌شوند.

 

 • بست‌ها عموما از نظر جنس در دو نوع چدني و فرج هستند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۶:۲۰ ] [ مجيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 611
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت